Eternali publicerar sin Årsredovisning för 2022

2022 tog Eternali stora steg inför att bli ett operativt träråvarubolag med fokus att vara en aktör i den globala värdekedjan för träfiber. Det är även året då samtliga förutsättningar att utveckla produktionen och leveransen till kund genomförs. Eternali är rätt positionerat – i en marknad som både är stor och i kraftig tillväxt. Vi har etablerat oss i världens största demokratiska skogsnation och drivet av syftet att både göra gott och tjäna bra, säger Andreas Forssell, VD på Eternali


Läs mer i vår Årsredovisning för 2022.